OFFRE DU MÉTIER
___
Key-Account Manager Sourcing (Giftcards & Giftboxes) (M/F) - CDI
20/03/2023 | Permanent Contract | Direction Commercial Business | Belgium | Brussels
Wonderbox est le spécialiste de l’expérience cadeau et expert de la vente d’activités de loisirs sur internet. Avec près de 450 collaborateurs, et un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, nos produits sont distribués en France, Espagne, Italie, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Portugal, Danemark, Suède, Norvège et USA.

Notre mission ? Réaliser les rêves de nos clients et leur offrir des solutions originales de cadeaux clés en main dans l'univers des loisirs (Bien-être, gastronomie, sport et séjours).

En intégrant l'équipe Wonderbox, vous aurez le plaisir de travailler avec des collègues talentueux, motivés et dynamiques, dans un environnement en constante évolution. Vous aurez l'opportunité de progresser au sein d'une entreprise qui se développe rapidement à l'international et forte d'une vraie culture d'entreprise.

Vous êtes ambitieux, vous avez envie de travailler dans une société en croissance, de relever des défis et de devenir vous aussi Réalisateur de Rêves ? Alors venez participer à l'aventure Wonderbox et rejoignez une équipe dynamique, passionnée, et qui connaît un succès international !

***********************************************

Wonderbox is de Europese leider binnen de geschenkdozen en is specialist in de online verkoop van activiteiten. Met meer dan 450 medewerkers en een omzet van 250 miljoen euro zijn wij actief in Frankrijk, Spanje, Italië, België en Zwitserland. In 2015 zette Wonderbox haar groei verder met de overname van het merk Vivabox, een duidelijke versterking van onze aanwezigheid op de Belgische markt.

Onze missie? De dromen van onze klanten waarmaken en tegelijkertijd originele cadeaus aanbieden binnen verschillende thema’s (wellness, gastronomie, sport en verblijf).

Binnen het Wonderbox team hebt u het plezier te kunnen werken met getalenteerde en gemotiveerde collega’s in een dynamische omgeving. U krijgt de kans u te ontwikkelen binnen een internationaal bedrijf met een sterke bedrijfscultuur.

Bent u ambitieus? Hebt u zin om te werken voor een bedrijf in groei, om een nieuwe uitdaging aan te gaan en om zelf Dromentester te worden? Kies dan voor het Wonderbox avontuur en word deel van ons gepassioneerd team met internationaal succes.

Retour à la liste

Nouvelle recherche

Ils témoignent

MISSIONS :

Au sein de l'équipe de Sourcing, votre mission consistera à instaurer un partenariat avec de grandes marques et des magasins pour notre gamme de coffrets et de cartes cadeaux.

De plus, vous serez en charge du suivi et des négociations avec nos principaux partenaires de la gamme de coffrets cadeaux (détente, sport, loisirs, séjour, gastronomie...).

Commercial - Sourcing (70%) :

- Etablir et réaliser le suivi d'une sélection de partenaires stratégiques.

- Identifier et sélectionner les canaux de contact les plus efficaces.

- Prendre contact avec les prospects (téléphone, emails, online, visites...) pour leur expliquer les avantages et les conditions du partenariat et pour intégrer leur offre dans nos coffrets et cartes cadeaux.

- Prendre les rendez-vous :

- En ligne : explication à distance des opportunités, préparation de rapports

- En présentiel : présentation des projets avec la participation des décideurs des partenaires potentiels (hôtels, restaurants, sièges sociaux...)

- Négocier les conditions et vérifier leur conformité aux critères de rentabilité établis.

- Assurer la veille concurrentielle de la catégorie des cartes cadeaux en Belgique.

- Participer/assister à des événements professionnels tels que des salons.

Reporting et administration (30%) :

- Créer et mettre à jour la base de données des informations collectées lors de la prospection (direction générale, contacts commerciaux, financiers et marketing) dans notre CRM Salesforce.

- Réaliser un reporting hebdomadaire de l'activité à votre direction.

- Réaliser le suivi des KPI.

- Collecter les informations nécessaires à la signature des contrats (informations légales des partenaires, aperçu du magasin, informations techniques sur les terminaux de paiement, etc.)

- Coordonner les aspects techniques pour assurer le bon fonctionnement de notre gamme de cartes cadeaux en tant que moyens de paiement chez nos partenaires.

- Coopérer avec nos services internes (IT, opérations, relations partenaires, marketing) et nos prestataires techniques externes.

MISSIE:

Als onderdeel van het commerciële sourcing team, zal je missie o.a. bestaan uit het overtuigen en intekenen van mooie merken en partnerwinkels voor ons giftboxes en giftcard assortiment.

Hier naast doe je ook de opvolging en onderhandelingen van onze belangrijkste partners in het aanbod van geschenkboxes. (Wellness, Sport, beauty, overnachting, gastronomie,...)

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Commercieel - Sourcing (70%):

 • Opstellen en opvolgen van een selectie van strategische partners.
 • Identificeren en selecteren van de meest efficiënte contactkanalen.
 • Het rechtstreeks benaderen van prospecten (telefoon, e-mails, online, bezoeken,...) om hen de voordelen en voorwaarden van het partnerschap toe te lichten en om hun aanbod te integreren in de geschenkboxes en geschenkaarten.
 • Inplannen van afspraken:

- Online: Toelichting op afstand van de opportuniteiten. Opstellen van rapporten.

- Fysiek: doelgerichte presentatie met deelname van beslissingsnemers bij potentiële partners (Hotels, restaurants, hoofdkantoor,...).

 • Onderhandelen over condities en nagaan of deze voldoen aan de vastgestelde rentabiliteitscriteria.
 • Toezicht over de algemene categorie geschenkkaarten in België.
 • Deelname/bezoek aan professionele evenementen zoals beurzen.

Reporting en administratie (30%) :

 • Aanmaken en bijwerken van de database van tijdens de prospectie verzamelde informatie (algemene management-, commerciële, financiële en marketingcontacten) in ons CRM Salesforce.
 • Wekelijkse rapportage van de activiteit aan uw management.
 • Monitoring van KPI's.
 • Informatieverzameling nodig voor de ondertekening van het contract (juridische informatie van partners, winkeloverzicht, technische informatie over de betaalterminals, enz.)
 • Coördinatie van de technische aspecten om de goede werking van het gamma geschenkkaarten als betaalmiddel bij onze partners te garanderen
 • Samenwerking met onze interne afdelingen (IT, operations, partnerrelatie, marketing) en onze externe technische dienstverleners.

Votre profil

- Master (orientation commerciale et/ou marketing)

- Au moins 3 ans d'expérience dans le commerce (Prospection et/ou KAM)

- Excellentes capacités de négociation

- Entreprenant.e et dynamique

- Autonome, curieux.se et proactif.ve

- Passionné.e par la vente et doté.e d'excellentes qualités relationnelles à tous les niveaux d'interlocuteur (direction générale, direction marketing, direction commerciale, manager, équipes, etc.)

- Organisé.e

- Bilingue FR-NL, avec une bonne connaissance de l'anglais

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS :

- Contrat à durée indéterminée

- Formation au monde merveilleux des coffrets cadeaux et des cartes de paiement

- Assurance hospitalisation DKV

- Salaire attractif (conforme au marché)

- Voiture de société

- Chèques-repas

- Eco-chèques

- 26 jours de vacances

- Testeurs de rêves chez nos partenaires (hôtels, restaurants, bien-être, sports, cinémas...)

- Réductions sur nos coffrets et cartes cadeaux

- Team-buildings et Wonderparties

- Des outils performants pour vous aider dans votre développement personnel

- 30 collègues sympa et un Wonder-bureau avec une belle terrasse extérieure


VAARDIGHEDEN

 • Master (commerciële en/of marketingoriëntatie).
 • Minstens 3 jaar verkoopervaring 3 jaar (Prospectie en/of KAM).
 • Zeer goede onderhandelingsvaardigheden.
 • Ondernemend en dynamisch.
 • Autonoom, nieuwsgierig en proactief.
 • Passie voor verkoop met uitstekende interpersoonlijke vaardigheden op alle niveaus: algemeen management, marketing management, sales management, manager, teams, enz.).
 • Georganiseerd.
 • Tweetalig FR-NL met goede kennis van het Engels .

WAT WIJ BIEDEN :

 • Vast contract van onbepaalde duur
 • Opleiding in de wondere wereld van geschenkdozen en betaalkaarten
 • Hospitalisatieverzekering DKV
 • Aantrekkelijk salaris (in lijn met de markt)
 • Bedrijfswagen
 • Maaltijdcheques
 • Eco-cheques
 • 26 vakantiedagen
 • Verschillende droomtesters bij onze partners (hotels, restaurants, wellness, sport, cinéma)
 • Kortingen op onze geschenkdozen en geschenkkaarten.
 • Team-buildings en wonder-feestjes
 • Krachtige tools om je te helpen in je persoonlijke groei
 • 30 vriendelijke wonder-collega's en een wonder-kantoor met een leuk buitenterras

Partager:

Faire découvrir cette offre à un ami :

  Votre nom (obligatoire)

  Votre email (obligatoire)

  L'email de votre ami (obligatoire)

  Votre message

  [recaptcha]


  Retour à la liste

  Nouvelle recherche

  Ils témoignent